pha

Posted in Uncategorized | 133 phản hồi

Gửi chim Khuyên

Gửi chim Khuyên 2

Posted in Trang Hình | 2 phản hồi

Về thăm

Vêt thăm

Posted in Trang Hình | 2 phản hồi

Em tôi

Em tôi 1

Em cậu:Tường Duy Hòa đột ngột qua đời hồi 10 giờ ngày 13/ 6/ 2015 tức ngày 27 tháng 4 năm Ất Mùi, hưởng thọ 62 tuổi. Để lại 2 đứa con trai chưa trưởng thành, một đứa chưa có việc làm (vợ cũng đã qua đời cách đây 9 năm).

Posted in Trang Hình | 12 phản hồi

Dây mướp

Dây mướp

Posted in Trang Hình | 5 phản hồi

Họ yêu

Họ yêu

Posted in Trang Hình | 2 phản hồi

Bạn thơ

Bạn thơ

Posted in Trang Hình | 4 phản hồi

Vui bạn

Vui bạn

Posted in Trang Hình | 6 phản hồi

Ve hát

Ve hát 2

Posted in Trang Hình | 8 phản hồi

Tình cờ

Tình cờ

Posted in Trang Hình | 2 phản hồi

Hoa quỳnh

Hoa quỳnh 2

Posted in Trang Hình | 3 phản hồi