Máy tuyển

MONG THẤU HIỂU

Tư gia phong cảnh thắm màu hoa
Ngào ngạt hương thơm tỏa khắp nhà
Nào huệ nào lan mời khách tới
Đây hòe đây quế đón người qua
Trao niềm thương nến xem như lộc
Gửi nỗi cảm thông ví tựa quà
Biết nói gì hơn cùng bạn hữu
Chỉ mong thấu hiểu tấm lòng ta.

12/5/2014

NSĐ

VÔ DANH

Vầng trăng sáng tỏ đêm rằm
Hỏi rằng chú cuội đang nằm ở đâu
Chị hằng ở chốn cung dầu
Đợi hoài mà cuội chăn trâu chưa về.
14/9/2016

Câu ngạn ngữ của người Ucraina: “Tuổi già,cái chết và những đưá con hư”…
16112016

Advertisements