signature_1 (2)

a_sydao

thankyou-1

Posted in Uncategorized | 106 phản hồi

Con đường xưa em đi- Như Quỳnh

Posted in Trang Hình | 2 phản hồi

Nhớ

Nhớ

Posted in Trang Hình | 6 phản hồi

Tám mươi xuân

Tám mươi xuân bc

Posted in Trang Hình | 2 phản hồi

Cùng chơi

Cùng chơi l

Posted in Trang Hình | 2 phản hồi

Thưa bác

Thưa bác

Posted in Trang Hình | 7 phản hồi

Hoa gió

Hoa gió 2

Posted in Trang Hình | 4 phản hồi

SOS

SOS

TRANG WEB CỦA TÔI MẤT TÍNH NĂNG:  GỬI PHẢN HỒI CHO NÊN KHÔNG TRẢ LỜI PHẢN HỒI CỦA CÁC BẠN ĐƯỢC RẤT MONG THÔNG CẢM. BẠN NÀO BIẾT CÁCH KHẮC PHỤC HÃY CHỈ GIÚP MÌNH VỚI, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

LOST MY WEBSITE FEATURES: DO NOT SEND FEEDBACK TO ANSWER YOUR FEEDBACK IS HIGHLY EXPECTED FOR FEELING. HOW DO YOU KNOW HOW TO HELP YOUR ONLY REMEDY TO PLEASE, PLEASE THANKS AND BEST REGARDS.

NHỜ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA BẠN BÈ TRÊN CỘNG ĐỒNG MẠNG LỖI ĐĂNG PHẢN HỒI ĐÃ ĐƯỢC KHẮC PHỤC. XIN TRÂN TRÔNG CẢM ƠN.

Posted in Trang Hình | 20 phản hồi

Ô cửa sổ

Ô cửa sổ

Posted in Trang Hình | Để lại bình luận

Gương xưa

Gương xưa 2

Posted in Trang Hình | Để lại bình luận

Nợ cõi trần gian

Nơ 2

Hình ảnh | Posted on by | 8 phản hồi