signature_1 (2)

a_sydao

thankyou-1

Posted in Uncategorized | 94 phản hồi

SOS

SOS

TRANG WEB CỦA TÔI MẤT TÍNH NĂNG:  GỬI PHẢN HỒI CHO NÊN KHÔNG TRẢ LỜI PHẢN HỒI CỦA CÁC BẠN ĐƯỢC RẤT MONG THÔNG CẢM. BẠN NÀO BIẾT CÁCH KHẮC PHỤC HÃY CHỈ GIÚP MÌNH VỚI, XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

LOST MY WEBSITE FEATURES: DO NOT SEND FEEDBACK TO ANSWER YOUR FEEDBACK IS HIGHLY EXPECTED FOR FEELING. HOW DO YOU KNOW HOW TO HELP YOUR ONLY REMEDY TO PLEASE, PLEASE Thanks and best regards.

Posted in Trang Hình | 12 phản hồi

Ô cửa sổ

Ô cửa sổ

Posted in Trang Hình | Để lại bình luận

Gương xưa

Gương xưa 2

Posted in Trang Hình | Để lại bình luận

Nợ

Nơ 2

Hình ảnh | Posted on by | 4 phản hồi

Một mai

Một mai 2

Hình ảnh | Posted on by | Để lại bình luận

Mừng sinh nhật

Mừng sinh nhật 2

Hình ảnh | Posted on by | Để lại bình luận

Tình quê

Tình quê

Hình ảnh | Posted on by | 4 phản hồi

Đất quê

Đất quê

Hình ảnh | Posted on by | Để lại bình luận

Hoài niệm

Hoài niệm

Hình ảnh | Posted on by | 4 phản hồi

Hỏi người có nhớ

Đợi

Hình ảnh | Posted on by | 2 phản hồi